Garantie

Wij leveren 12 maanden garantie op de pasvorm en 6 maanden op de gebruikte materialen van de schoenen, steunzolen en inlays. Dit is in overeenstemming met de huidige norm.

Wij leveren 12 maanden garantie op de functionaliteit van een aanpassing en 6 maanden op de hiervoor gebruikte materialen bij aanpassingen aan confectieschoenen.

Bij normaal gebruik hebben onze schoenen een levensduur van minimaal 12 maanden. Door gebruik te maken van meerdere paren red u dit in de verstrekkingstermijn. Bij onzorgvuldig gebruik van de schoenen bieden wij geen garantie.

 

Klachtenbehandeling

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Deze brochure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u
‘klachtenformulier’ in te vullen. U kunt dit formulier aanvragen zowel per mail als telefonisch bij Orthopedische Schoentechniek Gennep BV t.a.v. Y. Degirmenci. ( reactie binnen 5 werkdagen). Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van de betreffende branche. Wij zijn aangesloten aan de Geschillencommissie Zorg.

U kunt Geschillencommissie Zorg. schriftelijk bereiken via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
of per email naar info@klachtenloket-zorg.nl